Bản Tóm Tắt Tương Lai Của Ngành Thương Mại Điện Tử

Làm cách nào để tránh cạnh tranh về giá trong mấy năm gần đây, kênh nào sẽ là kênh đem lại hiệu quả về doanh số tốt nhất? Từ nghiên cứu trong Ebook Tương lai của Ngành Thương Mại Điện tử, webinar này sẽ giúp trả lời câu hỏi của bạn. Nghiên cứu được thực hiện từ khảo sát của hơn 12000 người tiêu dùng.

Xem ngay!
Xem ngay

Nội dung

Những thứ bạn có được trong bài giảng

Tương lai của Ngành thương mại điện tử đi sâu vào xu hướng của ngành từ những data thu được tại ShopBase

Tham gia buổi trò chuyện với các chuyên gia có nhiều năm trong ngành sẽ chỉ bạn làm sao để chăm sóc khách hàng cho đến kinh doanh đa kênh, đa nền tảng.

Không chỉ thế còn có cơ hội đặt câu hỏi trực tiếp cho các diễn giả.


Sự thay đổi về hàng vi khách hàng trong việc mua và bán trên mạng xã hội

Tại sao chi phí để có một khách hàng mới tăng dẫn đến chúng ta phải ưu tiên xây dựng cộng đồng khách hàng bên vững.

Cách để áp dụng những xu hướng của ngành vào thực tế doanh nghiệp của bạn.

Làm cách nào để tránh cạnh tranh về giá trong mấy năm gần đây, kênh nào sẽ là kênh đem lại hiệu quả về doanh số tốt nhất?

Khởi nghiệp cùng với ShopBase

14 ngày dùng thử

Trải nghiệm bản dùng thử!

© ShopBase 2021. All rights reserved